• The Hub
  • Geen onderdeel van een categorie

De verborgen kosten van de maandelijkse looncyclus

…en waarom On Demand Salaris een oplossing is.

Lukt het je om minimaal 1 aspect van het dagelijkse leven te noemen dat de laatste 100 jaar niet sneller of efficiënter is geworden? Mij is het nog niet gelukt, dus ben benieuwd of jullie er een weten.

Sinds ik bij Wagestream actief ben, lukt het me wel vrij eenvoudig om een aspect te noemen dat juist de afgelopen eeuw véél langzamer is geworden: ons salaris.

Aan het begin van deze eeuw werden werknemers betaald terwijl ze werkten; dagelijks ontvingen zij de vergoeding voor geleverde diensten. Enkele jaren later ontvingen de meeste mensen juist wekelijks hun loon – meestal in het welbekende bruine envelopje.

Anno nu is de directe koppeling tussen werk en inkomen nog verder vervaagd, dankzij de maandelijkse of vierwekelijkse loonbetaling. Gezien de de impact op de kasstroom en kostenpost van salarisbetaling – wat het draaien van een loonlijst nu eenmaal is – is dit een logische ontwikkeling geweest.

Helaas zijn de nadelen van een maandelijkse betaalcyclus er de laatste decennia ook ingeslopen:

  • -een mismatch tussen het moment van salarisbehoefte en salarisuitbetaling voor werknemers
  • -verslechtering van de directe koppeling tussen werk en inkomen
  • -een verhoging van financiële stress op de werkvloer, met lagere productiviteit en hogere uitval tot gevolg
  • -de opkomst van de -in Nederland gelukkig sterk gereguleerde- aanbieders van flitskredieten (rente: 14%!)

Uit cijfers van het Nibud (rapport Personeel met Schulden) blijkt dat 32% van de huishoudens met regelmaat betalingsachterstanden heeft, terwijl bijna 70% van de werknemers meer dan tweemaal per jaar in het rood staat. 

 Dat dit ook op de werkvloer merkbaar is, blijkt uit dat 62% van alle werkgevers personeel met financiële problemen in dienst heeft. Er is echter ook goed nieuws: 80% van alle werkgevers is bereid om ondersteuning te verlenen aan werknemers met geldproblemen.

Ik gooi er nog 1 onderzoek tegenaan, maar beloof plechtig dat dit de laatste is in dit artikel. 

Uit recent onderzoek van Portafina blijkt dat de maandelijkse looncyclus leidt tot een onregelmatig uitgavepatroon, het “betaaldag-miljonairssyndroom”. Zodra het salaris is overgemaakt, is het feest. Zo was het bij mij vroeger niet anders. De meeste tripjes die ik vroeger richting de MediaMarkt maakte, vonden meestal plaats in de week na de betaling van mijn salaris. Dat ik daarin niet de enige was, blijkt uit onderstaande grafiek. 

Binnen 24 uur na salarisbetaling daalt het beschikbare loon met 43% en op de 23e dag van de maand beginnen worden de risico’s pas goed zichtbaar: ruimte om in onverwachte uitgaven te voorzien is er nauwelijks meer. Helaas loopt de het verloop van maandelijks beschikbaar inkomen zelden synchroon met het maandelijkse uitgavepatroon. Dit is vaak een startpunt van een negatieve schuldcyclus.

On-demand salaris in plaats van maandelijkse betaling.

Dankzij de huidige salariscyclus geven werknemers eigenlijk iedere maand een renteloze lening aan zijn/haar werkgever. Men werkt en bouwt gedurende de maand een tegoed aan salaris op, wat aan het eind van de maand weer verrekend wordt. Dat is een prima systeem voor werknemers met redelijke financiële reserves, die ruimte hebben om onverwachte uitgaven op te vangen.

Dit is echter niet het geval voor grote groepen werknemers, zie de eerder genoemde cijfers van het Nibud.

Er is echter een oplossing die een einde maakt aan onnodige rentekosten, financiële stress en alle daarmee samenhangende kosten. Salaris on demand, oftewel het verlenen van realtime toegang tot reeds verdiend salaris, wanneer een werknemer dat nodig mocht hebben.

Bij Wagestream leveren we deze baanbrekende service. Wagestream lost de beperkingen van de maandelijkse looncyclus op en vermindert de financiële stress en schuldenproblematiek, waar veel werknemers tussen de betaaldagen in mee te maken hebben. Door op een slimme wijze te koppelen met reeds aanwezige werknemersdata, worden werknemers in staat gesteld om realtime hun inkomsten te volgen, te budgetteren en direct over een maximaal percentage van 40% over het reeds verdiend salaris te beschikken, wanneer ze dat nodig hebben.

Wagestream is in 2018 gestart in Engeland, waar reeds 150.000 werknemers gebruik maken van deze service. Dit aantal is sterk groeiend. Uit gebruikersdata blijkt dat deze manier van verlonen daadwerkelijk een grote bijdrage levert aan een gezonde financiële huishouding, verlaging van financiële stress, rente- en aanmaningskosten en juist een verhoging van betrokkenheid bij zijn of haar werkgever. Een NPS van +80 onderschrijft bovenstaande. Daar zijn we best trots op.

Ook werkgever heeft baat bij de inzet van on-demand salaris.

Ook bij werkgevers die reeds de service van Wagestream hebben ingezet voor het personeel, meten we interessante resultaten: een verlaging van aan financiële stress gerelateerde kosten -zoals door uitval-, een verlaging in personeelsverloop, een verhoging van de aantrekkelijkheid van de werkgever (zowel bij huidig personeel als in het wervingsproces) en zelfs een stijging in productiviteit bij personeel welke op uur- of dienstbasis verloond worden.


De inzet van Wagestream verandert ook niets aan het huidige payroll process van een werkgever:

  • -geen veranderingen binnen de gebruikte WFM/payroll-software of processen. Alles blijft hetzelfde, wij integreren binnen het huidige proces.
  • -geen enkele verandering aan betaalmoment of cash flow

On demand salaris: de veelzeggende cijfers over het gebruik

Via Wagestream worden werknemers dus in staat gesteld om zelf te beschikken over maximaal 40% van het reeds verdiende salaris, wanneer ze dat nodig hebben. Maar wanneer hebben ze dat nu nodig?

Uit cijfers over het gebruik blijkt dat 72% van de opnames in de twee weken voorafgaand aan salarisbetaaldag plaatsvindt; 41% vindt plaats in de laatste week. Gemiddeld wordt 1,8x per maand gebruik gemaakt van de service, met een gemiddeld opnamebedrag van 81 euro.

Ruim 76% van de gebruikers geeft aan zich minder gestrest over hun financiën te voelen en bijna 60% geeft aan dat hun financiële situatie verbeterd is.

49% van onze gebruikers geeft aan dat dankzij Wagestream ze geen gebruik hebben hoeven maken van roodstand, lening of salarisvoorschot om in een onverwachte uitgave te kunnen voorzien.

Bill Gates had in 1975 de visie dat op ieder bureau een computer zou te staan. Elon Musk wil van de mens een multi-planetaire reiziger maken. De wereld is in beweging. De cyclus van de maandelijkse loonbetaling staat al decennia stil. Tijd voor verandering. Dank voor het lezen!