Het is geen toeval dat 82% van het personeel zich positiever voelt richting zijn/haar werkgever

De beste betrokkenheid krijg je door ervoor te zorgen dat je personeel zich goed voelt ... en wat is ernu fijner dan betaald te worden? De financiële relatie tussen werknemers en werkgevers wordt in het dagelijks leven gezien als een van de meeste belangrijke.

Daarom is financieel welzijn de belangrijkste schakel van een duurzaam personeelsbestand en de reden waarom 82% van onze gebruikers positiever over hun werkgever is, nadat Wagestream wordt ingezet.

Meetbare voordelen voor werkgever

16%
Verlaging personeelsverloop

Met gebruik van werkgeversdata kunnen wij aantonen dat - dankzij de inzet van Wagestream bij jouw bedrijf - het personeelsverloop terugloopt met minimaal 5%, in minder dan 12 maanden.

22%
Stijging van productiviteit

Gebruikers van Wagestream merken een sterkere link tussen inkomsten en geleverd werk. Het resultaat van hun inspanningen is realtime te zien via Wagestream. Hierdoor stijgen gewerkte uren en/of gedraaide diensten.

+80
Onze Net Promoter Score (NPS)

Onze tevredenheidsscore is van wereldklasse. Door het aanbieden van een service die je werknemers ook aan anderen zouden aanbevelen, stijgt de werkgeversbeleving en aantrekkelijkheid van jouw organisatie.

Voordelen voor huidige en nieuwe werknemers

Flexibele betaling van salaris

Minder stress en meer focus en motivatie dankzij flexibele betaling van salaris

57% van alle werknemers geven aan minder financiële stress te ervaren dankzij inzicht en toegang tot reeds verdiend salaris.

Dit betekent minder afleiding op de werkvloer, minder uitval, meer focus en hogere productiviteit.

overview Volg je loon

Het volgen van het reeds verdiende salaris is een van de meest populaire functies van onze app

71% van onze gebruikers bekijkt minimaal 1x per week het reeds verdiende salaris.

Dankzij het terugbrengen van de koppeling tussen werk en inkomen, zijn werknemers sneller geneigd om meer uren of diensten te accepteren.

unlock Sparen met je salaris

Met Wagestream wordt sparen beloond

Een belangrijk onderdeel van onze missie is om ervoor te zorgen dat ieder huidhouden een minimale buffer van €250,- heeft.

Daarom ondersteunen wij spaargedrag door iedere maand het gespaarde bedrag van enkele van onze gebruikers te verdubbelen.

Het gemiddelde spaardoel van onze gebruikers bedraagt momenteel €280,-, wat betekent dat er al positieve stappen gezet worden richting het opbouwen van een gezonde spaarbuffer.

Leer financiële vaardigheden

Maak slimmere en beter geïnformeerde keuzes dankzij onze onafhankelijke financiële tips

Een gezonde financiële situatie is afhankelijk van onze dagelijkse keuzes.

Daarom ondersteunen we onze gebruikers op diverse vlakken met onafhankelijke financiële tips.

Wagestream biedt onafhankelijke informatie aan via de samenwerking met Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.

 • Flexibele betaling van salaris
 • Volg je loonoverview
 • Sparen met je salarisunlock
 • Leer financiële vaardigheden

Minder stress en meer focus en motivatie dankzij flexibele betaling van salaris

57% van alle werknemers geven aan minder financiële stress te ervaren dankzij inzicht en toegang tot reeds verdiend salaris.

Dit betekent minder afleiding op de werkvloer, minder uitval, meer focus en hogere productiviteit.

Get started

Het volgen van het reeds verdiende salaris is een van de meest populaire functies van onze app

71% van onze gebruikers bekijkt minimaal 1x per week het reeds verdiende salaris.

Dankzij het terugbrengen van de koppeling tussen werk en inkomen, zijn werknemers sneller geneigd om meer uren of diensten te accepteren.

Get started

Met Wagestream wordt sparen beloond

Een belangrijk onderdeel van onze missie is om ervoor te zorgen dat ieder huidhouden een minimale buffer van €250,- heeft.

Daarom ondersteunen wij spaargedrag door iedere maand het gespaarde bedrag van enkele van onze gebruikers te verdubbelen.

Het gemiddelde spaardoel van onze gebruikers bedraagt momenteel €280,-, wat betekent dat er al positieve stappen gezet worden richting het opbouwen van een gezonde spaarbuffer.

Get started

Maak slimmere en beter geïnformeerde keuzes dankzij onze onafhankelijke financiële tips

Een gezonde financiële situatie is afhankelijk van onze dagelijkse keuzes.

Daarom ondersteunen we onze gebruikers op diverse vlakken met onafhankelijke financiële tips.

Wagestream biedt onafhankelijke informatie aan via de samenwerking met Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.

Get started

Deze bedrijven en werknemers gingen je voor Je bent in goed gezelschap

De service van Wagestream zorgt voor meetbare verlaging van financiële stress op de werkvloer en resulteert ook in een verhoging van motivatie, productiviteit en een verlaging in personeelsverloop.

Wat zeggen onze gebruikers?

Met meer dan 500 vijfsterren reviews, hebben wij er vertrouwen in dat Wagestream ook van meerwaarde is voor jouw personeel.

Eenvoudige implementatie. Wij regelen het. Wagestream zoals jij het wil

calendar
Running within 4 weeks
24/7 customer support

Bepaal zelf op welke wijze Wagestream wordt ingezet.

We passen het beheer en limieten aan volgens de wensen van de werkgever en geven volledig overzicht over de prestaties van Wagestream.

Partners en koppelingen

Founded as a force for good

We are proud to work with social impact charities to help employees manage their money better.

Our goal is to improve the financial wellbeing of people in work through power over pay.

Onze sociale partners

Waarom Wagestream een geweldige ondersteuning is voor jouw personeel

We vertellen je graag alles over de meerwaarde van Wagestream voor jouw onderneming.

 • The Hub
 • Geen onderdeel van een categorie

De verborgen kosten van de maandelijkse looncyclus

...en waarom On Demand Salaris een oplossing is.

Lukt het je om minimaal 1 aspect van het dagelijkse leven te noemen dat de laatste 100 jaar niet sneller of efficiënter is geworden? Mij is het nog niet gelukt, dus ben benieuwd of jullie er een weten.

Sinds ik bij Wagestream actief ben, lukt het me wel vrij eenvoudig om een aspect te noemen dat juist de afgelopen eeuw véél langzamer is geworden: ons salaris.

Aan het begin van deze eeuw werden werknemers betaald terwijl ze werkten; dagelijks ontvingen zij de vergoeding voor geleverde diensten. Enkele jaren later ontvingen de meeste mensen juist wekelijks hun loon - meestal in het welbekende bruine envelopje.

Anno nu is de directe koppeling tussen werk en inkomen nog verder vervaagd, dankzij de maandelijkse of vierwekelijkse loonbetaling. Gezien de de impact op de kasstroom en kostenpost van salarisbetaling - wat het draaien van een loonlijst nu eenmaal is - is dit een logische ontwikkeling geweest.

Helaas zijn de nadelen van een maandelijkse betaalcyclus er de laatste decennia ook ingeslopen:

 • -een mismatch tussen het moment van salarisbehoefte en salarisuitbetaling voor werknemers
 • -verslechtering van de directe koppeling tussen werk en inkomen
 • -een verhoging van financiële stress op de werkvloer, met lagere productiviteit en hogere uitval tot gevolg
 • -de opkomst van de -in Nederland gelukkig sterk gereguleerde- aanbieders van flitskredieten (rente: 14%!)

Uit cijfers van het Nibud (rapport Personeel met Schulden) blijkt dat 32% van de huishoudens met regelmaat betalingsachterstanden heeft, terwijl bijna 70% van de werknemers meer dan tweemaal per jaar in het rood staat. 

 Dat dit ook op de werkvloer merkbaar is, blijkt uit dat 62% van alle werkgevers personeel met financiële problemen in dienst heeft. Er is echter ook goed nieuws: 80% van alle werkgevers is bereid om ondersteuning te verlenen aan werknemers met geldproblemen.

Ik gooi er nog 1 onderzoek tegenaan, maar beloof plechtig dat dit de laatste is in dit artikel. 

Uit recent onderzoek van Portafina blijkt dat de maandelijkse looncyclus leidt tot een onregelmatig uitgavepatroon, het "betaaldag-miljonairssyndroom". Zodra het salaris is overgemaakt, is het feest. Zo was het bij mij vroeger niet anders. De meeste tripjes die ik vroeger richting de MediaMarkt maakte, vonden meestal plaats in de week na de betaling van mijn salaris. Dat ik daarin niet de enige was, blijkt uit onderstaande grafiek. 

Binnen 24 uur na salarisbetaling daalt het beschikbare loon met 43% en op de 23e dag van de maand beginnen worden de risico's pas goed zichtbaar: ruimte om in onverwachte uitgaven te voorzien is er nauwelijks meer. Helaas loopt de het verloop van maandelijks beschikbaar inkomen zelden synchroon met het maandelijkse uitgavepatroon. Dit is vaak een startpunt van een negatieve schuldcyclus.

On-demand salaris in plaats van maandelijkse betaling.

Dankzij de huidige salariscyclus geven werknemers eigenlijk iedere maand een renteloze lening aan zijn/haar werkgever. Men werkt en bouwt gedurende de maand een tegoed aan salaris op, wat aan het eind van de maand weer verrekend wordt. Dat is een prima systeem voor werknemers met redelijke financiële reserves, die ruimte hebben om onverwachte uitgaven op te vangen.

Dit is echter niet het geval voor grote groepen werknemers, zie de eerder genoemde cijfers van het Nibud.

Er is echter een oplossing die een einde maakt aan onnodige rentekosten, financiële stress en alle daarmee samenhangende kosten. Salaris on demand, oftewel het verlenen van realtime toegang tot reeds verdiend salaris, wanneer een werknemer dat nodig mocht hebben.

Bij Wagestream leveren we deze baanbrekende service. Wagestream lost de beperkingen van de maandelijkse looncyclus op en vermindert de financiële stress en schuldenproblematiek, waar veel werknemers tussen de betaaldagen in mee te maken hebben. Door op een slimme wijze te koppelen met reeds aanwezige werknemersdata, worden werknemers in staat gesteld om realtime hun inkomsten te volgen, te budgetteren en direct over een maximaal percentage van 40% over het reeds verdiend salaris te beschikken, wanneer ze dat nodig hebben.

Wagestream is in 2018 gestart in Engeland, waar reeds 150.000 werknemers gebruik maken van deze service. Dit aantal is sterk groeiend. Uit gebruikersdata blijkt dat deze manier van verlonen daadwerkelijk een grote bijdrage levert aan een gezonde financiële huishouding, verlaging van financiële stress, rente- en aanmaningskosten en juist een verhoging van betrokkenheid bij zijn of haar werkgever. Een NPS van +80 onderschrijft bovenstaande. Daar zijn we best trots op.

Ook werkgever heeft baat bij de inzet van on-demand salaris.

Ook bij werkgevers die reeds de service van Wagestream hebben ingezet voor het personeel, meten we interessante resultaten: een verlaging van aan financiële stress gerelateerde kosten -zoals door uitval-, een verlaging in personeelsverloop, een verhoging van de aantrekkelijkheid van de werkgever (zowel bij huidig personeel als in het wervingsproces) en zelfs een stijging in productiviteit bij personeel welke op uur- of dienstbasis verloond worden.


De inzet van Wagestream verandert ook niets aan het huidige payroll process van een werkgever:

 • -geen veranderingen binnen de gebruikte WFM/payroll-software of processen. Alles blijft hetzelfde, wij integreren binnen het huidige proces.
 • -geen enkele verandering aan betaalmoment of cash flow

On demand salaris: de veelzeggende cijfers over het gebruik

Via Wagestream worden werknemers dus in staat gesteld om zelf te beschikken over maximaal 40% van het reeds verdiende salaris, wanneer ze dat nodig hebben. Maar wanneer hebben ze dat nu nodig?

Uit cijfers over het gebruik blijkt dat 72% van de opnames in de twee weken voorafgaand aan salarisbetaaldag plaatsvindt; 41% vindt plaats in de laatste week. Gemiddeld wordt 1,8x per maand gebruik gemaakt van de service, met een gemiddeld opnamebedrag van 81 euro.

Ruim 76% van de gebruikers geeft aan zich minder gestrest over hun financiën te voelen en bijna 60% geeft aan dat hun financiële situatie verbeterd is.

49% van onze gebruikers geeft aan dat dankzij Wagestream ze geen gebruik hebben hoeven maken van roodstand, lening of salarisvoorschot om in een onverwachte uitgave te kunnen voorzien.

Bill Gates had in 1975 de visie dat op ieder bureau een computer zou te staan. Elon Musk wil van de mens een multi-planetaire reiziger maken. De wereld is in beweging. De cyclus van de maandelijkse loonbetaling staat al decennia stil. Tijd voor verandering. Dank voor het lezen!