Nasz cel

Jesteśmy dumni z tego, że naszą firmę założyły organizacje dobroczynne pożytku publicznego, które pomagają nam w budowaniu bezpieczeństwa finansowego oraz stabilności dla ludzi pracy poprzez eliminowanie negatywnych skutków rozliczania wypłat w cyklu miesięcznym.

Nasza Karta społeczna

Statut spółki Wagestream obejmuje Kartę społeczną stworzoną we współpracy z naszymi współzalożycielami. Naszym wspólnym celem jest umożliwienie polskim pracownikom awansu społecznego poprzez położenie kresu ubóstwu oraz poprawienie kondycji finansowej ludzi, którzy wpadliby bez takiej pomocy w spiralę zadłużenia.

Karta społeczna stanowi dla nas zobowiązanie, aby wszystkie obecne i przyszłe produkty tworzyć w sposób ułatwiający osiąganie wspólnych celów.

Jesteśmy dumni z tego, że naszą firmę założyły organizacje dobroczynne pożytku publicznego, które pomagają nam w budowaniu bezpieczeństwa finansowego oraz stabilności dla ludzi pracy poprzez eliminowanie negatywnych skutków rozliczania wypłat w cyklu miesięcznym.

Nasze partnerzy charytatywne finansowania

Uczciwe usługi finansowe, które przynoszą korzyść, a nie stratę

Każdy pracujący człowiek zasługuje na życie bez stresu spowodowanego finansami.

Każdy pracujący człowiek zasługuje na to, by czuć, że panuje nad swoimi finansami.

Nasz wspólny cel

Koniec z wysokimi opłatami za przekroczenie salda
Współpracując z firmami, które podzielają nasz cel, Wagestream zapewnia pracownikom dostęp do wypracowanego wynagrodzenia wtedy, kiedy go potrzebują, bez odsetek, dzięki czemu nie potrzebują korzystać z drogich kredytów i nieuczciwie naliczanych opłat za przekroczenie salda.
Zapewnienie każdemu gospodarstwu domowemu oszczędności na poziomie co najmniej 1500 złotych
50% gospodarstw domowych nie posiada wystarczających środków, by opłacić nieprzewidziany rachunek o wartości 1500 złotych. Pragniemy zaoferować pracownikom skuteczne i namacalne zachęty, które pomogą im postawić kwestię oszczędności na pierwszym miejscu i zapewnić sobie tym samym bezpieczeństwo finansowe.
Koniec z „chwilówkami”
Przewidujemy, że rynek „chwilówek” załamie się do 2022 roku, a będzie działał dopóty, dopóki pożyczkodawcy będą w stanie żerować na ciężko pracujących ludziach. Już teraz pomogliśmy 37% użytkowników uniknąć „chwilówek”.

Jak dotąd dzięki wsparciu czołowych inwestorów oraz instytucji finansowych działających pro publico bono do naszej akcji dołączyło już ponad 100 firm zatrudniających 350 000 pracowników.

A więc na co czekasz?

Get Started