Informacje o Wagestream

Wagestream stawia sobie za cel zapewnienie elastyczności finansowej pracownikom z całego świata. Rozwiązania finansowe Wagestream dają wgląd w dane na temat miejsca pracy, dzięki czemu pracownicy mogą śledzić, planować wydatki, oszczędzać i czerpać ze strumienia swoich zarobków w czasie rzeczywistym z poziomu prostej aplikacji. Wagestream usuwa ograniczenia związane z cyklem rozliczania wynagrodzenia, eliminuje problemy zadłużenia oraz stres związany z finansami, jaki wielu pracowników odczuwa pomiędzy kolejnymi wypłatami, zapewniając im natychmiastowy dostęp do procentowej części wypracowanego wynagrodzenia. Firma założona została z pobudek o charakterze społecznym, a pierwsi inwestorzy pro publico bono z sektora organizacji charytatywnych, a mianowicie Fair by Design, Joseph Rowntree, Barrow Cadbury Trust oraz Big Society Capital, zaangażowali się w poprawę pomyślności finansowej zwykłych ludzi.
Get in touch